Стандартен формуляр за отказ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 КЪМ ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Стандартен формуляр за отказ Приложение № 2 към Общите условия. Изтеглете тук